Aquaponics is een combinatie van Aquacultuur (viskweek) en Hydroponics (plantaardige teelt op water). Doel, gezonde verantwoord geproduceerde plantaardige voedingsproducten.

oogst

Hoe het werkt

Aquaponics is een combinatie van Aquacultuur (viskweek) en Hydroponics (plantaardige teelt op water). Met als doel de kweek van gezonde verantwoord geproduceerde plantaardige voedingsproducten. Deze kweek is o.a. op basis van pro-biotische nuttige micro-organismen, in efficiënte circulaire kweeksystemen. Aquaponics op deze wijze uitgevoerd is een ecosysteem/ symbiose met recirculerend water en actieve microbiologie in een kringloop proces. Er is een gesloten stikstofkringloop en Nitrificatie cyclus aanwezig dat procesmatig wordt beheerst.

Ter vergelijking zoals in de natuur, een gezonde (moestuin-) bodem of biologisch akker. Volgens dit principe wordt o.a. (biologische-) compost toegepast door deze te mineraliseren en in het waterzijdige systeem te voeden. Dit principe heeft volgens onderzoek zo’n 90% waterbesparing t.o.v. regulier land-, akker- en tuinbouw. Toepassing van (kunst)meststoffen en pesticiden worden tot niet/ nauwelijks toegepast. Wel worden enkele zuivere en biologische stoffen toegepast ter opstart en ondersteuning van waterkwaliteiten en balans van voedingstoffen.

Een diversiteit aan Groentes, sla, fruit en kruiden kunnen worden gekweekt op een biodiverse/ecologische wijze. In het Aquacultuur (viskweek) gedeelte kunnen vissen ter consumptie (Tilapia, Forel, meerval, Baars, etc.) en/of sier (karper, koi, goudvis, steur, etc.) worden gekweekt. Vissen worden zoveel mogelijk gevoerd met gedroogde insecten en overig (duurzaam) beschikbaar visvoer. Het plantaardige kweeksysteem kan goed in een kas d.m.v. zonlicht worden belicht. Bij gebrek aan zonlicht (zoals een indoor toepassing) wordt hoogwaardige LED kweekverlichting toegepast om een bepaald lichtspectrum te creëren.

Over Aquaponics

“Een diversiteit aan groentes, sla, fruit en kruiden kunnen worden gekweekt op een biodiverse/ecologische wijze.”

Evert Vierhout heeft broedplaats Oogst benaderd vanwege diverse interessante raakvlakken binnen de ambities en ontwikkelingen in de regio. De locatie van Oogst kon in de ogen van Evert een zeer geschikte locatie zijn om een Containerized Aquaponics prototype module te realiseren en demonstreren aan geïnteresseerden. Het idee hiervoor is om diverse onderdelen te Up-cyclen tot ‘indoor vertical farming grow systems’, zoals 2e hands- IBC’s, Palletstellingen en Zeecontainers. Voor dit project worden opengewerkte IBC’s en plastic tonnen toegepast als diverse types plantenbakken, vistanks en biofilters. Voor diverse proces-installatietechnieken zullen nieuwe onderdelen worden toegepast.

Om met deze innovatie verder te kunnen ontwikkelen en te laten groeien is samenwerking en investering benodigd op verschillende multidisciplinaire onderwerpen. Wil je meer weten over een potentiële samenwerking of investering? Neem dan contact op met Evert Vierhout.

oogst
oogst