Oogst is een initiatief van Stichting Creatieve Broedplaats Twente. De groep van initiatiefnemers is slechts een vertrekpunt en geen eindpunt, en staat door haar vorm continu open voor nieuwe initiatieven, partners en ideeën.

In het Hengelose stadsdeel Hart van Zuid ontstaat iets moois:

Broedplaats Oogst

Een plek waar creatieve makers elkaar ontmoeten en samen werken aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Oogst is een creatieve broed-plaats in Hengelo waar door het combineren van creativiteit, techniek, kennis en netwerken, oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Oogst richt zich op twee doelgroepen: bezoekers en culturele vakmensen. Onder culturele vakmensen verstaan wij onder andere kunstenaars, vormgevers, muzikanten, mediamakers, ambachtslieden en technici. Daarnaast worden externe partners, zoals stichtingen en commerciële bedrijven betrokken bij de broedplaats. Door interactie tussen deze doelgroepen ontwikkelt de broedplaats zich door tot een plek voor innovatie. Daarnaast biedt het de bezoeker plek voor sport, spel, recreatie en horeca in een groene omgeving.

Oogst heeft aandacht voor circulariteit en duurzame ontwikkelingen. Dat wil zeggen: een broedplaats met een grotere ecologische handafdruk dan voetafdruk. Dit houdt in dat de negatieve effecten op het milieu die voortkomen uit opbouw en evenementen en activiteiten ondergeschikt zijn aan de positieve effecten die het project zal opleveren.

De locatie van Oogst is gelegen op het braakterrein aan Laan van Zuid in Hengelo, bij Gebouw 16.

Lees alles over Oogst

Interesse in een samenwerking of heb je vragen?

Mail dan naar info@oogst.eu

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht