Oogst is een initiatief van Stichting Creatieve Broedplaats Twente. De groep van initiatiefnemers is slechts een vertrekpunt en geen eindpunt, en staat door haar vorm continu open voor nieuwe initiatieven, partners en ideeën.

Wat is Oogst?

Onze visie is om een volledig circulaire broedplaats te creëren die in de toekomst fungeert als een innovatief kenniscentrum. Met deze broedplaats willen wij voorzien in een kruisbestuiving tussen partijen die tot nu toe weinig samen werken of niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn zodat zich een duurzaam en sector overstijgend netwerk in Twente ontwikkeld.

Waarom Oogst?

Oogst is een samenwerking van verschillende partijen met dezelfde ambitie. Het culturele en innovatieve klimaat van Twente versterken.

Wie is Oogst?

Oogst is een samenwerking van verschillende partijen, personen en stichtingen uit regio Twente. Samen met Gebouw 16, Jord Schöppink, Metropool, Pascal Huisintveld, SkateLAB, Stichting In Wording, Storkiaan en Ton Nieuwenhuis hebben wij dit plan voor Oogst opgesteld. Wij zien het als een bijdrage voor de stad Hengelo en de regio Twente welke wij cultureel, creatief en innovatief op een duurzame manier tot een hoger niveau willen brengen. Zowel dit plan als de groep van initiatiefnemers is slechts een vertrekpunt en geen eindpunt, en staat door haar vorm continu open voor nieuwe initiatieven, partners en ideeën.

Waar komt Oogst?

De precieze invulling van onze circulaire broedplaats hangt af van de locatie, onze voorkeurslocatie heeft Hart van Zuid. Dit is een groot gebied waar nog veel ontwikkeling gaande is. Een exacte locatie volgt.

Interesse in een samenwerking of heb je vragen?

Mail dan naar info@oogst.eu

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht